Maatschap van duuren, van Zuylen & partners voor verandering

Onze visie op leiderschap en management; een drieluik

‘Ontwikkelen doe je je leven lang’.

Mensbeeld bepaalt visie
Ieder mens heeft een mensbeeld. Een beeld van de mogelijkheden van de mens, de manier waarop de mens zich ontwikkelt, hoe hij samenleeft en samenwerkt.

Zo’n mensbeeld zien we ook in organisaties en is bijvoorbeeld beschreven in de kindvisie wanneer het gaat om kinderopvang of onderwijs of in de zorgvisie wanneer het gaat om zorg.

Wij stellen dat een helder en duidelijk beschreven mensbeeld richting geeft aan de visie op ontwikkeling, opvoeding, zorg en welzijn. Het bepaalt hoe we werken met kinderen, cliënten, collega’s, klanten en burgers.

Voor een organisatie geldt dat alle medewerkers zich conformeren aan het mensbeeld van de organisatie en dat iedereen in gedrag en handelen herkenbaar is als onderdeel van deze specifieke organisatie.

Dat geldt voor de professionals op de werkvloer, de staf en ondersteunende diensten. Maar het begint met de leidinggevenden op alle niveaus. Zij zijn de dragers van de visie en het mensbeeld.


Verschil tussen leiderschap en management
Met Jan Moen en vele andere richtinggevende wetenschappers en praktijkdeskundigen op het terrein van leiderschap en management, spreken wij niet alleen over managementkwaliteiten, maar maken wij een onderscheid tussen leiderschap en management.
Managers zouden, afhankelijk van de keuze van de organisatie, over zowel leiderschaps- als managementkwaliteiten moeten beschikken, maar in verschillende mate. In onze opleidingen en trainingen gaan we diep op dit onderscheid in. Relatie tussen visie, strategie en beleid bepaalt keuze leiderschapsrollen op de verschillende niveaus

Een manager vervult verschillende rollen en kan deze rollen op verschillende manieren vervullen. Als leider of als manager. Quinn benoemt acht verschillende rollen die iedere leidinggevende allemaal zou moeten vervullen. Wij zijn van mening dat dit geldt voor het totale management, dus een optelsom van de verschillende managementniveaus. En dat er per functie zwaartepunten liggen afhankelijk van visie, strategie en beleid. Hierdoor ontstaat samenhang en samenwerking in het management en kan het werkelijk faciliterend, ondersteunend en richtinggevend zijn ten aanzien van de primaire processen.
 
 Terug naar vorige paginaNeem contact op


Laatste tweets Follow us on Twitter
Neem contact op Trichtsevoetpad 1
4191 LA Geldermalsen
Telefoon Marianne: 06-22495894
Telefoon Charlotte: 06-53704788

sitemap