Maatschap van duuren, van Zuylen & partners voor verandering

Onze visie op veranderen en verandertrajecten; een viertal uitgangspunten

1ste uitgangspunt Altijd veranderen is ook rust
Net zoals binnen de maatschappij is er binnen organisaties geen sprake van status-quo. Momenten van rust, in de zin dat er geen veranderingen zijn, komen niet voor. Deze wetenschap vraagt om organisaties die met verandering (leren te) leven, die in beweging zijn en daaruit hun relatieve rust kunnen putten.
 
2de uitgangspunt Integraliteit
Verandertrajecten vragen altijd om een integrale aanpak. Een verandering heeft altijd invloed en uitwerking op meerdere personen en doorgaans op meerdere afdelingen. Onze verandertrajecten doorkruisen daarom verticaal, horizontaal en diagonaal de organisatie.
 
3de uitgangspunt Cultuurverandering

Iedere organisatieverandering heeft invloed op de cultuur van de organisatie. Of het nu om een structuurverandering gaat die de cultuur beïnvloedt of om een cultuurverandering die doel is op zichzelf. Cultuurveranderingen raken mensen in hun diepste waarden en persoonlijke visie. Want mensen in de organisatie maken de cultuur en andersom vormt de cultuur de mensen.
 
4de uitgangspunt Leiderschap
Een belangrijke rol bij veranderingen binnen organisaties is weggelegd voor het management van de organisatie. Veranderen vraagt om inzicht, bezieling en zorg en de vaardigheid dat over te brengen op de mensen in de organisatie. Het belangrijkste instrument voor het management daarbij is communicatie.
 
Bezielend, integer, consequent en consistent leiderschap is een belangrijke voorwaarde voor geslaagde veranderingstrajecten. Dat betekent dat managers ook leiders moeten zijn of de competentie hebben het te worden.

Terug naar vorige paginaNeem contact op


Laatste tweets Follow us on Twitter
Neem contact op Trichtsevoetpad 1
4191 LA Geldermalsen
Telefoon Marianne: 06-22495894
Telefoon Charlotte: 06-53704788

sitemap