Maatschap van duuren, van Zuylen & partners voor verandering

Van optimaliseren tot innoveren en transformeren

In feite is er nooit iets hetzelfde, altijd is er sprake van verandering. Soms gaat dat onbewust, vaak bewust en doelgericht. Doelgericht veranderen is het dagelijks werk van iedere leidinggevende. 
De ene keer gaat het om een optimalisering of verbetering van een bedrijfsproces, de andere keer gaat het om een zeer ingrijpende reorganisatie of innovatie.
 
Het gaat in alle gevallen om veranderprocessen, de één meer ingrijpend dan de ander. Soms is de inbreng van externen van meerwaarde.
Een paar voorbeelden van veranderprocessen waarbij de maatschap een rol speelde:
Van management naar leiderschap; optimalisatie van de aansturing van het primair proces door waarde en visie gestuurd leiderschap.
Efficiënt en effectiever werken; verbetering van de dienstverlening en optimalisatie van de bedrijfsprocessen.
Van klantvriendelijk naar klantgericht; hoe is iedere medewerker ambassadeur van de organisatie?
 
 
Ook bij het ontwerp van de veranderstrategie speelt het management van de organisatie een belangrijke rol en gebruiken we de kleurentheorie van Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Met hen zijn wij ervan overtuigd dat verschillende mensbeelden en wetenschapsvisies leiden tot verschillende kijk op organiseren, op mensen in organisaties en op veranderprocessen. Expliciteren van uitgangspunten van zowel de opdrachtgevers als van de maatschap zijn dan van groot belang om passende ontwerpen te maken.
 
We spreken van veranderprocessen omdat we ervan overtuigd zijn dat het bij organisatieveranderingen gaat om stapsgewijs veranderen waar voortdurend de Deming-cirkel wordt doorlopen. Plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen.
Een veranderproces bestaat globaal uit cycli die de navolgende stappen omvatten:
  1. oriëntatie, onderzoek en diagnose, nulmeting
  2. ontwikkelen van koers en veranderstrategie
  3. maken van een interventieplan
  4. uitvoering van interventies, evalueren van de uitkomsten


Terug naar vorige paginaNeem contact op


Laatste tweets Follow us on Twitter
Neem contact op Trichtsevoetpad 1
4191 LA Geldermalsen
Telefoon Marianne: 06-22495894
Telefoon Charlotte: 06-53704788

sitemap