Maatschap van duuren, van Zuylen & partners voor verandering

Scholing en begeleiding

Opleiding ‘leiding geven aan het educatieve proces’, zowel in de kinderopvang, onderwijs, de zorg en welzijn.

Wij ontwikkelden deze opleiding als een van de antwoorden op de vraag hoe het pedagogisch proces, het primaire proces in de kinderopvang, te optimaliseren en te verbeteren.
Inmiddels is deze opleiding dusdanig vormgegeven dat deze net zo toepasbaar is in onderwijs, zorg en welzijn.

De rol van de leidinggevende is voor het primaire proces de kritische succesfactor. Of de leidinggevende dit proces nu direct of indirect aanstuurt.
We voorzien de leidinggevende van praktische en theoretische handvatten. De opleiding bestaat uit modulen die we aanpassen aan de vraag van de organisatie.
Uitgangspunten voor die aanpassing zijn de vragen die op dat moment spelen in de dagelijkse praktijk; zo is deze opleiding geen extra belasting maar biedt direct mogelijkheden voor het leidinggeven van alle dag.

Coaching on the job en intervisie zijn in relatie met deze opleiding zeer succesvol.

De opleiding ‘leiding geven aan het primaire proces’ is geregistreerd op de website van Stichting BKK (voor meer informatie over uw subsidieaanvraag ga naar www.stichtingbkk.nl).
 
De opleiding is gericht op het middenmanagement. Dan hebben we het over de direct leidinggevenden van het primair proces en de managers van de stafafdelingen voor zover deze invloed hebben op het primair proces.

Thema’s als leiderschap & management, verandermanagement en stijlen van leidinggeven relateren we aan de visie en strategische doelen van de organisatie. We geven de opleiding incompany en intercompany, dus wellicht ook aantrekkelijk voor samenwerkingsverbanden.
 
De bijeenkomsten zijn ontwikkelbijeenkomsten die zich kenmerken door afwisseling; theorie en praktijk, actie en interactie, humor en ernst, diepgang en lichtvoetigheid, creativiteit en zelfreflectie. Altijd is de conclusie dat er veel is geleerd, dat de leerdoelen ruimschoots zijn behaald en dat er sprake is van nieuwe perspectieven. De inzet van twee trainers garandeert snelheid, diepgang en bijzondere alertheid op de inzet en voortgang van de deelnemers.
Belangrijk onderdeel van de opleiding is de door ons ontwikkelende ‘Video Management Begeleiding’!
De twee trainers zijn Charlotte van Zuylen en Marianne van Duuren. Beiden senior-consultant en -trainer en ervaren en geschoolde (interim)managers/directeur/bestuurder. Daarnaast ook didactisch geschoold, met een pedagogische achtergrond en gedegen kennis van en ervaring in de sector kinderopvang.
Onder downloads vindt u een uitgebreide beschrijving van de opleiding.

Opleiding Ambassadeur van je organisatieIedere organisatie wil dat hun medewerkers zich als ambassadeurs gedragen. Dat hun medewerkers in gedrag herkenbaar zijn als deel van die organisatie en dat zij het door de organisatie gewenste beeld naar buiten toe laten zien. Soms doen medewerkers dat haast als vanzelf, vaak is daar een proces van bewustwording voor nodig. Daarnaast ontstaat met die bewustwording ook de vraag naar kennis en vaardigheden. Dit is de reden dat de maatschap de opleiding voor ambassadeurs, in nauwe samenwerking met verschillende organisaties, heeft ontwikkeld en op meerdere plaatsen in het land heeft aangeboden.
 

Behalve de opleiding tot ambassadeurs is nu ook een ‘train de trainers’ opleiding in samenwerking met ambassadeurs ontwikkeld. Zo nemen organisaties hun eigen opleiding voor hun eigen ambassadeurs ter hand (opleiding ‘train de trainer’).

Algemene doelstelling training en ontwikkeling ambassadeurs
  • Kennisverwerving met betrekking tot de dienstverlening van de organisatie (productleer), van de interne organisatie (organisatieleer) en de plaats van de organisatie in de samenleving en kennis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen (maatschappijleer).
  • Kennisverwerving met betrekking tot wet en regelgeving met betrekking tot de kinderopvang zodanig dat de eerste vragen van de klant kunnen worden beantwoord.
  • Kennisverwerving met betrekking tot communicatie (communicatieleer).
  • Vaardighedenverwerving met betrekking tot communicatie en PR (de eigen rol in communicatie, aspecten van communicatie, presentatiekunde, vraag van de klant verhelderen, verschillende methodieken klantcontacten).
  • Kennisverwerving met betrekking tot de omgang met klanten, klantketen, klantrelatie, voorlichting en verkoop.
  • Vaardighedenverwerving met betrekking tot gewenst gedrag ten aanzien van klanten (door de organisatie gewenst). 

Onder downloads vindt u een uitgebreide beschrijving van de opleidingen.


Terug naar vorige paginaNeem contact op


Laatste tweets Follow us on Twitter
Neem contact op Trichtsevoetpad 1
4191 LA Geldermalsen
Telefoon Marianne: 06-22495894
Telefoon Charlotte: 06-53704788

sitemap